Nawigacja

Profil zwiedzających

Podczas dwóch dni Międzynarodowe Targi RetailShow odwiedza rokrocznie kilka tysięcy gości, wśród nich:

  • Osoby zarządzające i podejmujące decyzje w sieciach handlowych – 65%
  • Osoby prowadzące niezależne placówki handlowe – 11%
  • Zarządcy i najemcy centrów handlowych – 8%
  • Producenci i dystrybutorzy wyposażenia, technologii i usług dla sklepów i sieci handlowych – 12%
  • Producenci i dostawcy FMCG – 1%
  • Pozostałe osoby zainteresowane branżą retail – 3%


Przykładowe sieci handlowe, które biorą udział w targach: