Nawigacja

Lp. Nazwa rozmiar typ opcje
1 Plan stoisk / Floor plan 377.13 kB pdf otwórz zapisz
2 A - Zamówienie stoiska 125.13 kB pdf otwórz zapisz
3 A - Application form 118.56 kB pdf otwórz zapisz
4 B - Informacje o wystawcy / Participant information 123.00 kB pdf otwórz zapisz
5 C - Zgłoszenie udziału w Konkursie BEST SHOP CONCEPT 114.43 kB pdf otwórz zapisz
6 E - Zamówienie stoiska w Salonie IT & e-commerce 146.46 kB pdf otwórz zapisz
7 E - IT & e-commerce Salon application form 122.38 kB pdf otwórz zapisz
8 I - Zgłoszenie produktu do konkursu Innowacje Handlu / Product submission to the Trade Innovation Competition 111.57 kB pdf otwórz zapisz
9 P - Zamówienie pakietów sponsorskich / Order of sponsorship packages 130.00 kB pdf otwórz zapisz
10 R - Zamówienie dodatkowych usług promocyjnych 118.05 kB pdf otwórz zapisz
11 R - Additional promotional services order 116.67 kB pdf otwórz zapisz
12 S - Zgłoszenie do Modelowego Sklepu / Application to the Perfect Store 116.05 kB pdf otwórz zapisz
13 T - Zgłoszenie udziału w Retail Innovations Theatre / Application to the Retail Innovations Theatre 113.23 kB pdf otwórz zapisz
14 W - Zamówienie dodatkowego wyposażenia 167.23 kB pdf otwórz zapisz
15 W - Additional equipment order form 158.84 kB pdf otwórz zapisz
16 Z - Zgłoszenie zabudowy własnej stoiska 131.36 kB pdf otwórz zapisz
17 Z - Registration of the Exhibitors own stand construction 136.28 kB pdf otwórz zapisz
18 Numeracja bram technicznych 309.14 kB pdf otwórz zapisz
19 Regulamin targów 93.99 kB pdf otwórz zapisz
20 General regulations 91.70 kB pdf otwórz zapisz
21 Wizualizacja zabudowy standardowej / Shell scheme visualisation 174.96 kB jpg otwórz zapisz
22 Katalog dodatkowego wyposażenia 857.65 kB pdf otwórz zapisz
23 Additional equipment catalogue 875.82 kB pdf otwórz zapisz
24 Paczka logotypów RetailShow 2020 3.20 M zip otwórz zapisz
25 Zamówienie kart wstępu na Retail Congress & Afterparty 99.07 kB pdf otwórz zapisz
26 Plan Modelowego Sklepu 2019 / The Perfect Store plan 2019 189.29 kB pdf otwórz zapisz