Nawigacja

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu jest:

ECP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Toeplitza 2/84, 01-560 Warszawa
NIP: 5252553184
REGON: 146650259
REJESTR PRZEDSIEBIORCÓW, SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, nr KRS: 0000458576
Kapitał zakładowy 20000 zł
Konto: ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGB PL PW
Nr konta PLN: 48 1050 1025 1000 0090 3019 2885
Konto EUR: PL62 1050 1025 1000 0090 8006 9645

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. W związku z brakiem typowego modułu zakupowego na stronie klienci opłacają zamówienia poprzez przesyłane linki płatności lub przelewem bankowym na podstawie dukumentu proforma lub faktury.

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte 12-miesięczną gwarancją.

Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10 zł do 250 zł i są zależne od gabarytu przysyłki.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Organizatora lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio u Organizatora. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w Targach winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres biuro@ecppolska.pl najpóźniej ostatniego dnia targów. Po upływie tego terminu żadne reklamacje i roszczenia nie będą uwzględniane. Klient ma obowiązek zgłosić reklamację z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących klienta wnoszącego reklamację. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Organizator poinformuje o tym Klienta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

Konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy dokonują zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują wszystkie prawa konsumenckie. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest ECP Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-560), ul. Toeplitza 2/84.

Możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez adres e-mail rodo@ecppolska.pl, a także pisemnie na adres: ECP Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Toeplitza 2/84, 01-560 Warszawa.

Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez administratora danych:

  1. imię (imiona) i nazwisko
  2. stanowisko służbowe
  3. nazwę, NIP i adres reprezentowanej firmy / podmiotu
  4. adres do kontaktu
  5. adres e-mail
  6. numer telefonu.

Administrator danych gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celu komunikacji marketingowej oraz przesyłania informacji handlowych dot. targów RetailShow i działalności wystawców oraz działalności publicystycznej ECP Polska.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa wraz ze zgoda na ich przetwarzanie z formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.retailshow.pl, podczas rejestracji na targi RetailShow lub w trakcie rozmów handlowych nt. udziału w RetailShow i współpracy związanej z naszymi publikacjami.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polityka cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. marketingowych (remarketing)
3.określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL


Copyright © 2013 ECP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.