Nawigacja

INVENT ANALYTICS Sponsorem Głównym RetailShow & Retail Congress

Klienci w USA, Polsce i Turcji, którzy korzystają z własnych rozwiązań Invent, odnotowali 2-6% wzrost rentowności i bezkonkurencyjny zwrot z inwestycji, sprawdzony w każdym przypadku dzięki testom A/B na żywo na szeroką skalę. Invent specjalizuje się w „Optymalizacji zapasów”, „Optymalizacji cen” i „Prognozowaniu popytu na uczenie maszynowe”. Invent oferuje oparte na chmurze narzędzia do analizy prognostycznej i wspierania decyzji dla swoich klientów. Misją jest opracowanie niestandardowych algorytmów i oprogramowania, które przekształcają działania klientów. Invent ma silne powiązania ze środowiskiem akademickim. Założyciel firmy prof. Gurhan Kok jest jednym z wiodących światowych badaczy w dziedzinie analizy sprzedaży detalicznej, a działania na rzecz rozwoju produktów są ściśle monitorowane przez zespół doradców naukowych.